Zespół

Zespół

ZESPÓŁ

KANCELARIA DORADZTWA EKONOMICZNEGO SP. Z O.O.

ROMAN BIEDRZYŃSKI

Prezes Kancelarii Doradztwa Ekonomicznego.Ekspert specjalizujący się w analizie strategicznej i finansach korporacyjnych, głównie w ocenie efektywności projektów inwestycyjnych oraz realizacji studiów wykonalności.

Od kwietnia 2016 r. jest współwłaścicielem i prezesem Kancelarii Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o.

Kierownik kilkudziesięciu projektów konsultingowych w zakresie: wyceny przedsiębiorstw, oceny działalności gospodarczej, szacowania wartości utraconych korzyści, opracowywania studiów wykonalności inwestycji, sporządzania strategii i wniosków o dofinansowania dla projektów wspieranych z Funduszy Europejskich.

Specjalista w zakresie pozyskania finansowania i dofinansowania projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności rewitalizacyjnych.

Wpisany na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

zespol

TOMASZ SWACZYNA

Wiceprezes Kancelarii Doradztwa Ekonomicznego. Doświadczenie Tomasza w doradztwie dla firm sięga czasu studiów. W roku 2011 r. założył swoją firmę Business Consulting – Tomasz Swaczyna i w ramach prowadzonej działalności świadczył usługi doradcze, przygotowywał raporty i analizy dla największych firm w regionie.

Od kwietnia 2016 r. jest współwłaścicielem i wiceprezesem Kancelarii Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. W trakcie swojej kariery zawodowej prowadził wiele szkoleń z zakresu analizy efektywności inwestycji, analizy ekonomiczno-finansowej, rynków kapitałowych i wielu innych. Wpisany na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, Szczecinie, Koszalinie, Gorzowie Wielkopolskim, Słupsku, Zielonej Górze, Gdańsku i Olsztynie w dziedzinie organizacji i wyceny przedsiębiorstw oraz analizy przedsięwzięć inwestycyjnych w odnawialne źródła energii.
Ponadto był nauczycielem akademickim, zatrudnionym na Uniwersytecie Szczecińskim, prowadzącym zajęcia z zakresu oceny projektów gospodarczych.

NASZ ZESPÓŁ

zespol

Prezes

Magister kierunku Ekonomia o specjalizacji analiza finansowa i wycena przedsiębiorstw na Uniwersytecie Szczecińskim. Od 2016 r. Prezes Zarządu Kancelarii Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o.

Roman Biedrzyński

TS_zdj-min

Wiceprezes

Absolwent studiów doktoranckich US – kierunek Ekonomia, magister kierunku Informatyka i Ekonometria. Od 2016 r. Wiceprezes Zarządu Kancelarii Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o.

Tomasz Swaczyna

zespol

Kierownik Projektu

Magister kierunku Ekonomiczno-Prawnego o specjalizacji Doradztwo Podatkowe. Specjalizuje się w zagadnieniach analityki finansowej, odnawialnych źródeł energii oraz funduszy europejskich.

Kamil Dering

zespol

Kierownik Projektu

Magister kierunku Ekonomiczno-Prawnego o specjalizacji Doradztwo Podatkowe oraz kierunku Rynek Nieruchomości. Specjalizuje się w zagadnieniach analityki ekonomiczno-finansowej i rynku oraz kredytów wyrażonych w walucie obcej.

Patryk Pyzia

zespol

Analityk Biznesowy

Magister kierunku Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Szczecińskim. Analityk biznesowy z trzyletnim doświadczeniem, specjalizuje się w zastosowaniu matematyki i statystyki w rozwoju innowacyjnych pomysłów na biznes.

Konrad Koremba

Piotr Myszczyszyn zespol

Analityk Biznesowy

Magister kierunku Prawo na Uniwersytecie Szczecińskim.

Analityk z dwuletnim doświadczeniem, specjalizujący się w zagadnieniach ekonomiczno-prawnych.

Piotr Myszczyszyn

Karolina Górko zespol

Analityk Biznesowy

Analityk biznesowy z dwuletnim doświadczeniem, specjalizujący się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz w tworzeniu analiz ekonomicznych i finansowych.

Karolina Górko

PK_zdj

Analityk Biznesowy

Analityk biznesowy z dwuletnim doświadczeniem, specjalizujący się w sporządzaniu analiz ekonomicznych i finansowych.

Paweł Kozak

Zespół Kancelarii Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. ze Szczecina jest zawsze gotowy do działania!