Zasadność złożenia wniosku o upadłość

Zasadność złożenia wniosku o upadłość

ZASADNOŚĆ ZŁOŻENIA
WNIOSKU O UPADŁOŚĆ

Zasadność złożenia wniosku o upadłość

Zasadność złożenia wniosku o upadłość – bardzo często podejmowanym zagadnieniem w opiniach tworzonych na potrzeby postępowań sądowych jest weryfikacja stanu ekonomicznego przedsiębiorstwa oraz działań jego zarządu w kontekście wystąpienia ustawowych przesłanek do złożenia wniosku o upadłość.

Badając kondycję przedsiębiorstwa w kontekście niewypłacalności, należy sięgnąć do przepisów zawartych w Ustawie Prawo Upadłościowe, gdzie znajduje się szereg konkretnych sytuacji opisanych, których wystąpienie rodzi konieczność złożenia wniosku o upadłość podmiotu.

Tego typu analizy są najczęściej realizowane przez biegłych sądowych, którzy zostali powołani przez prokuraturę do zweryfikowania stanu przedsiębiorstwa w zakresie konieczności złożenia wniosku o upadłość. Bardzo często zdarza się także, że to Sąd rozstrzyga w sprawie, która ma na celu ustalenie takich okoliczności.

Z drugiej strony zdarza się również tak, że pozwana strona w sprawie sądowej nie zgadza się z zarzutami organów państwowych czy sądów w zakresie konieczności złożenia wniosku o upadłość, z tego względu potrzebuje profesjonalnego wsparcia zmierzającego do przeprowadzenia rzetelnej weryfikacji stanu przedsiębiorstwa na dany dzień.

Zespół analityczny Kancelarii Doradztwa Ekonomicznego podejmuje się również oceny opinii sądowych biegłych, którzy wykonywali je na zlecenie sądów, pod kątem merytorycznej zasadności, przyjętych założeń oraz wniosków z niech wypływających.

zasadnosc zlozenia wniosku o upadlosc szczecin

Zadzwoń: 575-600-627
Wyślij wiadomość: biuro@kde.com.pl