Ocena utraconych korzyści

Ocena utraconych korzyści

OCENA
UTRACONYCH KORZYŚCI

Ocena utraconych korzyści

Kwestie związane z takimi zagadnieniami jak ocena utraconych korzyści są bardzo często zlecanymi opracowaniami w przypadku chęci polubownego rozwiązania sporu lub wystąpienia z drugą stroną umowy na drogę sądową. Określenie wartości utraconych korzyści kalkuluje się zazwyczaj na podstawie spodziewanej, prognozowanej wartości przyszłych przepływów pieniężnych wykorzystując w tym przypadku metodologię tożsamą z występującą w takich procesach jak ocena projektów inwestycyjnych czy wycena przedsiębiorstw.

Określona w takim procesie wartość jest wykorzystywana w kolejnych krokach jak poziom potencjalnej straty czy dochodzonego roszczenia przez jedną ze stron.

W ramach działalności Kancelarii Doradztwa Ekonomicznego tworzone są opinie ekonomiczne zmierzające do ustalenia wartości utraconych korzyści. Ze względu na złożoność procesu dochodzenia do odzyskania potencjalnych strat ze względu na niedotrzymanie warunków umów lub działanie na szkodę różnych podmiotów, zdarzają się także sytuacje, gdzie analitycy Kancelarii Doradztwa Ekonomicznego oceniają analizy sporządzane przez stronę przeciwną wobec klienta czy też tworzą analizy opinii biegłych zlecane w takich procesach jak sprawy sądowe.

ocena utraconych korzysci Kancelaria Doradztwa Ekonomicznego

Zadzwoń: 575-600-627
Wyślij wiadomość: biuro@kde.com.pl