Referencje

Referencje

Wybrane referencje

ANALIZY I OPINIE EKONOMICZNE

ANALIZY I OPINIE EKONOMICZNE

referencje analiza ekonomiczno-finansowa
referencje analiza ekonomiczno-finansowa

“Prace wykonane przez Kancelarię Doradztwa Ekonomicznego zostały przeprowadzone zgodnie z założonymi ustaleniami zarówno co do terminu jak i zawartości merytorycznej analiz. Ponadto dostarczone dokumenty zostały sporządzone sprawnie, starannie i profesjonalnie.”

WICEPREZES ZARZĄDU
Jakub Łukomski

referencje analiza ekonomiczno-finansowa

“LFE Poland Sp. z o.o. szczerze poleca Kancelarię Doradztwa Ekonomicznego jako wykonawcę różnego rodzaju raportów i analiz ekonomicznych. Firma ta, wykazała się dużym doświadczeniem i solidnością w wykonaniu powierzonych prac.”

PEŁNOMOCNIK DS. INWESTYCJI
Mgr inż Zygmunt Siarkiewicz

referencje analiza ekonomiczno-finansowa
referencje analiza ekonomiczno-finansowa

“Niniejszym zaświadczam, że firma Kancelaria Doradztwa Ekonomicznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością […] świadczyła usługi związane z doradztwem transakcyjnym w zakresie doradztwa komercyjnego (dotyczącym inwestycji Firmy na rynku nieruchomości mieszkaniowych, obejmujące m.in. sporządzenie opisów inwestycji, analiz ekonomicznych i analiz finansowych) oraz sporządzenia wycen nieruchomości stanowiących przedmiot inwestycji.”

Konrad Bożykowski
&……………
Rafał Bożykowaski

referencje dofinansowanie

“Kancelaria Doradztwa Ekonomiczna Sp. z o.o. wykonując zlecone opinie wykazała się właściwym i profesjonalnym podejściem metodologicznym, terminowością, skrupulatnością oraz dokładnością w weryfikacji wycen, które były przygotowywane przez 14 jednostek naukowych i uczelni wyższych oraz 5 przedsiębiorstw. niniejszym mogę zarekomendować Kancelarię Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. jako rzetelnego i sprawdzonego Wykonawcę.”

DYREKTOR OPI PIB
Dr Olaf Gajl

referencje OEI
referencje OEI
referencje OEI
referencje OEI
referencje OEI
0002 (4)
referencje OEI
referencje OEI

“Prace wykonane przez Kancelarię Doradztwa Ekonomicznego zostały przeprowadzone zgodnie z założonymi ustaleniami zarówno co do terminu jak i zawartości merytorycznej raportu. Ponadto dostarczony raport został sporządzony sprawnie, starannie i profesjonalnie. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. poleca Kancelarię Doradztwa Ekonomicznego jako wykonawcę różnego rodzaju raportów i analiz ekonomiczno-prawnych. Firma ta, wykazała się dużym doświadczeniem i solidnością w wykonaniu powierzonych prac.”

DYREKTOR DZIAŁU ZAOPATRZENIA
Grzegorz Opaluch

BIZNESPLAN / STRATEGIA

BIZNESPLAN / STRATEGIA

“Przygotowana przez Wykonawcę dokumentacja w pełni spełniła nasze oczekiwania. Możemy z całą odpowiedzialnością polecić współpracę z Kancelarią Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w zakresie isług doradczych.”

DYREKTOR OPERACYJNY
Marcin Szczepaniak

referencje biznesplan

“Kancelaria Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. zrealizowała dla Kopalnia Surowców Mineralnych S. Mroczek T. Szczepański Spółka Jawna usługi doradcze, polegające na stworzeniu strategii /rozszerzonego biznesplanu/ naszego przedsiębiorstwa.”

WSPÓŁWŁAŚCICIEL
Sylwia Mroczek

referencje biznesplan

DOFINANSOWANIA I OZE

DOFINANSOWANIA I OZE

referencje dofinansowanie
referencje dofinansowanie

“Prace wykonane przez Kancelarię Doradztwa Ekonomicznego zostały wykonane należycie i bez uwag. Firma ta od kilku lat współpracuje ze spółkami grupy kapitałowej Szczecińskiej Energetyki Cieplnej realizując na ich zlecenie projektu z zakresu pozyskania dofinansowania oraz oceny projektów inwestycyjnych i z pełnym przekonaniem rekomenduję Kancelarię Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. jako rzetelnego i sprawdzonego partnera.”

WICEPREZES ZARZĄDU
Robert Rejer

referencje OZE

“W imieniu spółki Building Energy Efficiency Solutions Sp. z o.o. chciałam szczerze polecić i zarekomendować wysoki poziom merytoryczny pracowników Kancelarii Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. którzy zrealizowali analizę związaną z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w postaci pompy ciepła oraz układ dostarczania ciepła i chłodu na podniesienie efektywności energetycznej obiektów.”

CZŁONEK ZARZĄDU
Karolina Kurtz-Orecka

referencje dofinansowanie

“Przedmiot umowy został wykonany w całości […], zgodnie z zakresem umowy i wyznaczonym terminie.”

NACZELNIK WYDZIAŁU
Aneta Grzegorzewska-Tórz

2018.01.10 SEC Strzelce-1

“Kancelaria Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. zrealizowała dla SEC Strzelce Krajeńskie Sp. z o.o. usługi doradcze polegające na przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie na potrzeby realizacji projektu Zwiększenie wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych w Sec Strzelce Krajeńskie Sp. z o.o. poprzez budowę instalacji wykorzystującej biomasę. […] Prace wykonane przez Kancelarię Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. zostały wykonane należycie i bez uwag.”

WICEPREZES ZARZĄDU
Daniel Dąbrowski

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW I WNIP

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW I WNIP

referencje wycena

“Firma Kancelaria Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. realizując usługę Doradcy Prywatyzacyjnego dla Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Szczecinku Sp. z o.o. wykonała audyt sytuacji prawnej, majątkowej i kapitałowej PKS w Szczecinku Sp. z o.o. […]. Wykonane (pod kierownictwem Tomasza Swaczyny) przez firmę Kancelaria Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. raporty wykonane były z należytą starannością i w terminie.”

WICESTAROSTA
Marek Kotschy

referencje wycena

“Opracowanie stworzone przez Kancelarię Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. oceniamy jako w pełni profesjonalne, wykonane zostało ono w określonym terminie wraz z należytą starannością.”

CZŁONEK ZARZĄDU
Tomasz Biały

referencje wycena

“Wykonane (pod kierownictwem Tomasza Swaczyny) przez Kancelaria Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. raporty wykonane były w terminie i z należytą starannością.”

LIKWIDATOR
Małgorzata Lis

2016.07.31 EkoEn.-1

“Wykonane (pod kierownictwem Tomasza Swaczyny) przez Kancelaria Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. raporty wykonane były w terminie i z należytą starannością. Niniejszym z całym przekonaniem mogę zarekomendować firmę Kancelaria Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. jako rzetelnego i sprawdzonego Wykonawcę.”

PREZES ZARZĄDU
Paweł Piekarz

2016.10.13 Miasto_Szczecin-1

“Wykonane przez zespół Kancelarii Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. pod kierownictwem Pana Tomasza Swaczyny dokumenty wykonane były z należytą starannością i w umówionym terminie.”

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Piotr Mync

STAŻE DLA STUDENTÓW

STAŻE DLA STUDENTÓW

staz
staz

“Dzięki Państwa otwartości i zaangażowaniu studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego mieli możliwość zdobyć bezcenne doświadczenie, które z pewnością wykorzystają w swojej karierze zawodowej.”

DZIEKAN WNEIZ
prof. zw. dr hab. Waldemar Tarczyński

ANALIZA STATUSU PRZEDSIĘBIORSTW

ANALIZA STATUSU PRZEDSIĘBIORSTW

“Niniejszym z całym przekonaniem mogę zarekomendować firmę Kancelaria Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. jako rzetelnego i sprawdzonego Wykonawcę. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z pełnym zaufaniem kontynuuje współpracę z Kancelarią Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o.”

ZASTĘPCA DYREKTORA DZIAŁU WYBORU PROJEKTÓW
Karol Szacherski

referencje ncbir

SZKOLENIA

SZKOLENIA

referencje szkolenia

“Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny, a prowadzący szkolenie wykazał się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, rozległą wiedzą, profesjonalizmem i otwartością.”

STAROSTA
Ireneusz Rogowski

referencje szkolenia

“W imieniu swoim, wiceprezesów, sędziów oraz asystentów sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie, pragnę złożyć Panu serdeczne podziękowania za przeprowadzenie szkolenia z zakresu wyceny przedsiębiorstw.”

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO
Maciej Strączyński