Biznesplan

Biznesplan

Biznesplan

Tworzenie biznesplanów

Zazwyczaj pierwszym krokiem podejmowanym przed przedsiębiorców w fazie planowania rozpoczęcia działalności gospodarczej jest stworzenie biznesplanu.

Biznesplan jest sprecyzowaniem na piśmie celów przedsięwzięcia, analizą możliwości rynkowych oraz dostępnych środków. Dostarcza on przedsiębiorcy informacji, które umożliwią mu podjęcie właściwych decyzji.

Pomimo, iż nie istnieje wzorzec biznesplanu to do typowych zagadnień, które są w nim opisywane zalicza się:

 1. Streszczenie przedsięwzięcia
 2. Charakterystyka przedsiębiorstwa
 3. Charakterystyka produktu
 4. Kadra pracownicza i zarządzająca
 5. Rynek i konkurencja
 6. Marketing i reklama
 7. Plany i harmonogram realizacji
 8. Analiza finansowa

Nasi specjaliści pomogą Państwu stworzyć solidny plan działania, dzięki któremu prowadzenie firmy będzie łatwiejsze.

 • Dlaczego biznesplan jest ważny?

  Przedsiębiorca może już na samym początku przedsięwzięcia określić, jakie cele chce osiągnąć, jakimi sposobami będzie je realizować. Pozwala to uniknąć wielu pomyłek podczas prowadzenia działalności, łatwiej osiągnąć zamierzone cele.

  Biznesplan to konkretna dawka wiedzy dla przedsiębiorcy, zawierająca informacje na temat różnych obszarów będących nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to podstawa podejmowania istotnych decyzji dotyczących rozwoju spółki, co znacznie ułatwia proces decyzyjny.

  Biznesplan może również być wykorzystany przy sporządzaniu wniosku kredytowego, więc skrupulatność z jaką zostanie on sporządzony może zaważyć zarówno na ogólnej działalności przedsiębiorstwa jak i procesie pozyskiwania finansowania na projekty.

 • Co oferujemy?

  Z pełnym zaangażowaniem, wykorzystując profesjonalną wiedzę, pomożemy stworzyć każdy etap biznesplanu. Wykonamy potrzebne analizy strategiczne oraz analizy rynku, plan finansowy, plan techniczny, plan zatrudnienia. Kancelaria Doradztwa Ekonomicznego współpracuje nie tylko na terenie miasta Szczecin, ale również w pozostałych częściach regionu. Jeżeli planujesz rozpocząć działalność gospodarczą bądź też rozwijać już istniejący podmiot skontaktuj się z Kancelarią Doradztwa Ekonomicznego Sp. Z o.o. Szczecin a nasi analitycy bez wątpienia zapewnią twojej spółce odpowiedni biznesplan.

 • Jakie elementy powinno tworzyć dobry biznesplan?

  Jakie elementy powinno tworzyć dobry biznesplan?

   • Koncepcja, cele oraz wizja spółki
   • Zapotrzebowanie rynku na dane usługi bądź produkty
   • Analiza mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa – analiza SWOT
   • Metody marketingowe
   • Model zarządzania w przedsiębiorstwie, zarówno produkcją jak i kadrami
   • Źródła finansowania
   • Analiza rentowności przedsiębiorstwa – próg rentowności
   • Strategiczne kierunki rozwoju

  Powyższe wskazówki to jedynie szkielet dobrego biznesplanu. Eksperci Kancelarii Doradztwa Ekonomicznego Sp. Z o.o. w zależności od charakteru twojej działalności oraz gałęzi gospodarki pomogą Ci stworzyć biznesplan dostosowany konkretnie do twoich potrzeb i odpowiadający twoim ambicjom.

 • Biznesplan

  Biznesplan stanowi dokument porządkujący, opisujący i oceniający planowane przedsięwzięcie. Może dotyczyć zarówno inwestycji, jak również kompleksowej działalności przedsiębiorstwa. Jest dokumentem zazwyczaj obligatoryjnym przy ubieganiu się o finansowanie zewnętrzne (zarówno dofinansowanie, jak i kredyt bankowy, lub wsparcie zewnętrznych inwestorów).

  Analitycy Kancelarii Doradztwa Ekonomicznego zapewnią dopasowany, profesjonalny biznesplan do potrzeb Państwa firmy, dzięki czemu wzrośnie szansa na uzyskanie finansowania zewnętrznego na rozwój działalności.

biznesplan kancelaria doradztwa ekonomicznego

Zadzwoń: 575-600-627
Wyślij wiadomość: biuro@kde.com.pl