Dofinansowania UE

Dofinansowania UE

DOFINANSOWANIA UE

Dofinansowania z Unii Europejskiej

Kancelaria Doradztwa Ekonomicznego ze względu na potrzeby zgłaszane przez klientów, którzy korzystają z usług doradczych wyspecjalizowała się również w takiej dziedzinie jak dofinansowania UE.

Ze względu na realizację licznych ocen projektów inwestycyjnych, następstwem do stworzenia kompleksowej usługi było zapewnienie pozyskania finansowania inwestycji, w tym przede wszystkim w formie dotacji lub innych preferencyjnych produktów inżynierii finansowej.

Przygotowując każdy z wniosków o dofinansowanie czy studium wykonalności dla inwestycji, zespól analityczny Kancelarii Doradztwa Ekonomicznego stara się w maksymalny sposób zaangażować w projekt, tak aby miał on jak największe szanse na pozyskanie dofinansowania.

Na przestrzeni ostatnich lat, dla naszych klientów udało się pozyskać finansowanie w formie dotacji UE i finansowania preferencyjnego o łącznej wartości ponad 73 mln PLN dla projektów o wartości ponad 140 mln PLN, w tym na liczne projekty związane z energetyką:

 • Dofinansowania na budowę instalacji / farm fotowoltaicznych,
 • Budowa źródeł współspalających biomasę,
 • Budowa źródeł kogeneracyjnych.”

Łącznie pozyskano dofinansowania UE dla 15 projektów związanych z energetyką (w tym odnawialną) o łącznej wartości 60 mln PLN, gdzie łączna wartość dofinansowania wyniosła 28 mln PLN.

Łączna wartość projektów

Pozyskane dofinansowanie z UE

Poza programami dofinansowania UE, które wspierały inwestycje energetyczne udało nam się pozyskać środki na realizację zadań z takich obszarów jak:

 • Rewitalizacja obiektów,
 • Pozyskanie dofinansowania UE na działalność turystyczną,
 • Dofinansowanie budowy biurowca
 • Dofinansowanie do utworzenia Stargardzkiego Centrum Nauki

Lista partnerów biznesowych, którzy współpracując z Kancelarią Doradztwa Ekonomicznego uzyskali dofinansowania UE znajduje się w zakładce Partnerzy, zaś lista listów referencyjnych w zakładce Referencje.

 • Czym są dofinansowania UE

  Dofinansowania z UE to forma wsparcia skierowana do szerokiego grona odbiorców (zarówno mikro, małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw, podmiotów non-profit, szkół, wspólnot mieszkaniowych, instytucji oświatowych i opiekuńczych, producentów rolnych, i innych). Każdorazowo pracownicy Kancelarii Doradztwa Ekonomicznego sprawdzają możliwe źródła dofinansowań dla danego typu podmiotu, proponując optymalne rozwiązania.

 • Na co można uzyskać dofinansowanie?

  Dofinansowania z Funduszy Europejskich dotyczą szerokiego zakresu projektów i usług – są to zarówno innowacyjne projekty inwestycyjne, projekty badawcze, projekty rozwojowe, projekty skierowane na rozwój infrastruktury, wzrost wiedzy i umiejętności pracowników (szkolenia) czy też wzrost wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii. Zadaniem zespołu Kancelarii Doradztwa Ekonomicznego, po pierwszym kontakcie z klientem, jest zwymiarowanie projektu, analiza dostępnych źródeł dofinansowania oraz określenie potencjalnego poziomu uzyskanego dofinansowania.

 • Pozyskiwanie dofinansowania przez Kancelarię Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o.

  Współpraca z zespołem KDE to maksymalizacja szansy na sukces i uzyskanie wsparcia dotacyjnego. Pracę wykonane przez naszych ekspertów przeprowadzane są zawsze zgodnie z założonymi ustaleniami zarówno co do terminu, jak i zakresu merytorycznego. W celu weryfikacji dostępnych źródeł dofinansowań oraz zasad zawartych w poszczególnych konkursach, prosimy o kontakt z zespołem KDE.

 • Dofinansowania UE Szczecin, dlaczego warto korzystać?

  Fundusze Europejskie pomagają rozwinąć działalność gospodarczą. Odpowiedzialni właściciele firm wiedzą, że bez odpowiedniej polityki inwestycyjnej przedsiębiorstwo nie będzie się rozwijało. Projekt współfinansowany ze środków UE to impuls do dalszego rozwoju.

Dofinansowania UE

Zadzwoń: 575-600-627
Wyślij wiadomość: biuro@kde.com.pl