Publikacje

Publikacje

Publikacje

Zespół analityczny Kancelarii Doradztwa Ekonomicznego przygotowuje w miarę możliwości publikacje związane z realizowanymi projektami.

Jednym z głównych kanałów informacyjnych w tym zakresie jest strona Kancelarii Doradztwa Ekonomicznego na portalu LinkedIn.

Poza portalem LinkedIn zachęcam także do zapoznania się z publikacjami naukowymi Wiceprezesa Zarządu Kancelarii Doradztwa Ekonomicznego – Tomasza Swaczyny, które zestawione są w portalu Google Scholar.

Ponadto mamy nadzieję, że w niedługim czasie ukaże się, będąca obecnie na etapie pisania rozprawa doktorska Tomasza Swaczyny pod tytułem „Innowacyjność w kreowaniu wartości rynkowej spółek notowanych na NewConnect”.