Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych

DOFINANSOWANE USŁUGI
DORADCZE I SZKOLENIOWE - BUR

Dofinansowane usługi doradcze i szkoleniowe
Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych jest ogólnodostępną platformą, zawierającą szeroki zakres ofert usług rozwojowych m.in. szkoleń, kursów, usług doradczych skierowanych do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców poszukujących możliwości podniesienia własnych kompetencji lub kwalifikacji swoich pracowników czy kadry zarządzającej.

Kancelaria Doradztwa Ekonomicznego posiada certyfikat SUS 2.0 oraz wpis do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Dzięki temu jest podmiotem zajmującym się świadczeniem usług dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem Regionalnych Programów Operacyjnych.

W ramach Bazy Usług Rozwojowych jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu najwyższej klasy usługi szkoleniowe, dofinansowane do 80% wartości usługi.

 • W jaki sposób działa Baza Usług Rozwojowych?

  W jaki sposób działa Baza Usług Rozwojowych?

  Przedsiębiorca poprzez portal Bazy Usług Rozwojowych wyszukuje w bazie szkolenie którym jest zainteresowany lub kontaktuje się z potencjalnym usługodawcą, takim jak Kancelaria Doradztwa Ekonomicznego, który jest w stanie zbudować usługę „szytą na miarę”, odpowiadającą potrzebom doradczym czy szkoleniowym danego podmiotu.

  W następnej kolejności musi zgłosić się do operatora, który w danym województwie zajmuje się dystrybucją środków i złożyć w niej wniosek o dofinansowanie wybranego szkolenia. Po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorcy nadany zostaje unikalny numer “ID wsparcia”. Ostatnim krokiem jest podpisanie umowy oraz dokonanie zgłoszenia na usługę z umowy poprzez portal Bazy Usług Rozwojowych.

  Operatorzy w woj. Zachodniopomorskim:

 • Jaka jest wysokość dofinansowania?

  Poziom dofinansowania zależny jest od województwa, w którym realizowana będzie usługa. Na stronie Bazy Usług Rozwojowych (tutaj) można zweryfikować maksymalne poziomy dofinansowań wyznaczone dla poszczególnych województw.

  Dla województwa zachodniopomorskiego kwota bazowa dofinansowania to 50% ceny danej usługi.

  Maksymalne dofinansowanie zależne jest od wielkości przedsiębiorstwa:

  • mikroprzedsiębiorstwo – 15 000,00 zł,
  • małe przedsiębiorstwo – 75 000,00 zł,
  • średnie przedsiębiorstwo – 400 000,00 zł.

  Dofinansowane wypłacane jest jako refundacja poniesionych wydatków z promesą – oznacza to, że po podpisaniu umowy z Operatorem o refundację szkolenia i po jego realizacji, Klient opłaca fakturę, a następnie otrzymuje zwrot na konto bankowe od Operatora.

  Istnieje również preferencyjny poziom dofinansowania, który wynosi:

  • 70%

  Dla usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji lub polegających na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji), lub

  Dla przedsiębiorców, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER

  • 80 %

  Dla pracowników powyżej 50 roku życia, lub

  Dla przedsiębiorców funkcjonujących w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje, lub

  Dla przedsiębiorców ze Specjalnej Strefy Włączenia w województwie zachodniopomorskim

 • Czym jest SUS 2.0?

  Nowy Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych w skrócie SUS 2.0 jest wypracowanym przez branżowych ekspertów standardem zarządzania i świadczenia usług przez podmioty specjalizujące się w usługach szkoleniowo-rozwojowych oraz standardem określającym wymagania wobec firm szkoleniowo-rozwojowych.

  Kancelaria Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. od 2018 roku posiada certyfikat SUS 2.0. w zakresie świadczenia usług doradczych i szkoleniowych. Jako podmiot uprawniony do realizacji szkoleń i doradztwa KDE w 2019 r. zrealizowało kilkanaście projektów z zakresu doradztwa strategicznego, oceny projektów inwestycyjnych, analizy możliwości pozyskania dofinansowania, optymalizacji kosztowej, oraz pozostałych projektów z obszaru finansów i IT.

 • Dlaczego warto skorzystać z usług doradczych i szkoleniowych KDE?

  W dzisiejszych realiach biznesowych lojalność klientów oraz motywacja pracowników firmy stanowią kluczowe elementy budowania przewagi konkurencyjnej. Wykwalifikowana kadra pracownicza , jak i zarządcza stanowią jeden z podstawowych gwarantów uzyskiwania satysfakcjonujących wyników.

  Kancelaria Doradztwa Ekonomicznego spełniając wymagania wobec firm szkoleniowo-rozwojowych standardu SUS 2.0, jest w stanie zaoferować usługi doradcze i szkoleniowe na najwyższym poziomie, wzbogacając wiedzę, rozwijając zdolności i umiejętności pracowników, które spowodują wzrost ich indywidualnego kapitału ludzkiego, a w konsekwencji wzrost kapitału organizacji.

  Środki finansowe przeznaczone na nasze usługi doradcze i szkoleniowe to inwestycja, która zwróci się wielokrotnie w krótkim horyzoncie czasowym.

Baza uslug rozwojowych szczecin

Zadzwoń: 575-600-627
Wyślij wiadomość: biuro@kde.com.pl