Kiedy potrzebny jest podział majątku

Przez całe życie pracujemy na swój majątek. Może on być tylko nasz lub wspólny – Twój i małżonka. Niestety czasami zdarza się tak, że nawet najszczęśliwsze małżeństwo przechodzi kryzys, z którego nie potrafi się wydostać. Wówczas jedyną możliwą drogą jest rozwód. Co jednak dzieje się z domem, oszczędnościami, samochodami i wyposażeniem? Często na tym tle dochodzi do bardzo poważnych konfliktów, nie rzadko skutkujących rękoczynami lub oddaniem sprawy do sądu. To on ma rozstrzygnąć o podziale majątku i wydaniu werdyktu, jaka wartość przysługuje każdemu z małżonków. Na jakiej podstawie sąd dokonuje takiej decyzji?

Wycena podziału majątku

Do tego celu zatrudniani są niezależnie rzeczoznawcy i eksperci. Zajmują się oni oszacowaniem wartości majątku. Dokonują oni tego w oparciu o różne źródła, kosztorysy, katalogi, swoje doświadczenie, a nawet portale aukcyjne, mogące posłużyć jako wyznacznik rynkowych cen. Wycena podziału majątku jest konieczna wtedy, jeśli nie ma możliwość oszacowania wartości na podstawie faktur. Dotyczy to przede wszystkim nieruchomości, antyków, zabytków, dzieł sztuki i innych przedmiotów, przedstawiających wartość kolekcjonerską. Kiedy sąd otrzymuje taką wycenę, będzie mógł przystąpić do dalszych prac, związanych z wykonaniem podziału majątku. Małżonkowie będą mogli przedstawić wówczas swoje dowody na to, że to dzięki ich pracy i zaangażowaniu udało się je zakupić. Pamiętajmy jednak że to nie wystarcza do przyznania im konkretnego majątku. Przykładowo, jeśli cały majątek został zgromadzony dzięki pracy męża, a żona w tym czasie zajmowała się wychowywaniem dzieci i prowadzeniem domu, jej również będzie przysługiwać określona część majątku.

Inne sytuacje

Wycena majątku jest wykonywana również podczas postępować egzekucyjnych. Jeśli dłużnik uchylał się od płacenia zobowiązań, może dojść do sytuacji, że wierzytelność zostanie ściągnięta z jego nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie kredytu lub pożyczki. Wycena majątku jest wówczas konieczna, aby określić sumę, która może być zaspokojona z tego źródła.podział majątku Szczecin

ADRES
ul. Monte Cassino 20/4
70-467 Szczecin

KONTAKT
Email: biuro@kde.com.pl
Phone: +48 535 835 345
Phone: +48 691 143 891

Tagi

  • Podział majątku Szczecin
  • Podział majątku Stargard
  • Wycena podział majątku Szczecin
  • Wycena przedsiębiorstw Szczecin