Likwidacja przedsiębiorstwa i jego majątek

Nawet najlepiej prosperujące dziś firmy, za kilka lat mogą być poważnie zagrożone widmem likwidacji. Dzieje się tak z wielu powodów. Najczęściej na skutek niewłaściwego zarządzania firmą, problemami na rynku, a także stratami i roszczeniami, które doprowadziły do zmniejszenia majątku i utrudnienia normalnego funkcjonowania. Aby przedsiębiorstwo mogło zostać zlikwidowane, musi wcześniej być postawione w stan likwidacji. Wiąże się to z koniecznością uregulowania zobowiązań finansowych. W pierwszej kolejności syndyk masy upadłościowej będzie dążyć do zaspokojenia interesów Skarbu Państwa. Dotyczy to nieuregulowany składek ubezpieczeniowych, niespłaconych pomocy i dotacji z budżetu. Następni w kolejce są pracownicy firmy, którym przedsiębiorstwo zalegało z wypłatą wynagrodzenia. Ostatni w kolejce pozostają klienci i partnerzy, dla których firma nie wywiązała się z umów i kontraktów.

Podział majątku i jego wartość

Skąd likwidator ma wziąć pieniądze na tak olbrzymie zobowiązania? Oczywiście z majątku. Wycena podziału majątku jest dokładnie tym zadaniem, które pozwala uzyskać największe sumy pieniędzy. Oczywiście pod warunkiem, że przedsiębiorstwo dysponuje majątkiem. Nie zawsze jest to takie oczywiste. Występujące często trudności z wyceną przedsiębiorstwa wynikają z różnych powodów.

• Próby ukrycia majątku firmy przez właścicieli. Jest to między innymi wyprowadzenie pieniędzy na konta bankowe w rajach podatkowych lub fikcyjne darowizny majątku na rzecz osób niespokrewnionych.

• Niejasna sytuacja majątkowa – jeśli podział majątku firmy dotyczy głównie nieruchomości, to mogą istnieć problemy z jasnym ustaleniem ich właścicieli. Wszelkie sporne sprawy będzie musiał rozstrzygać sąd, co w efekcie prowadzi do zamrożenia podziału majątku na wierzycieli.
Aby powyższe sytuacje miały miejsce jak najrzadziej, wycena podziału majątku powinna być wykonywana przez specjalistów z dużym doświadczeniem. Są oni w stanie rozpoznać wszelkie próby tuszowania majątku i wiedzą jak im skutecznie przeciwdziałać.podział majątku Szczecin

ADRES
ul. Monte Cassino 20/4
70-467 Szczecin

KONTAKT
Email: biuro@kde.com.pl
Phone: +48 535 835 345
Phone: +48 691 143 891

Tagi

  • Podział majątku Szczecin
  • Podział majątku Stargard
  • Wycena podział majątku Szczecin
  • Wycena przedsiębiorstw Szczecin