pozycjonowanie dobrepromo.pl

ROMAN BIEDRZYŃSKI- prezes

Ekspert specjalizujący się w analizie strategicznej i finansach korporacyjnych, głównie w wycenie przedsiębiorstw oraz ocenie efektywności projektów inwestycyjnych. Kierownik kilkudziesięciu projektów konsultingowych w zakresie: wyceny przedsiębiorstw (w tym wycen spółek z udziałem Skarbu Państwa w celu prywatyzacji), oceny działalności gospodarczej, szacowania wartości utraconych korzyści, opracowywania studiów wykonalności inwestycji, sporządzania strategii i wniosków o dofinansowania dla projektów wspieranych z Funduszy Europejskich. Autor licznych artykułów i pasjonat tematu rynków kapitałowych w Polsce. 

podział majątku Szczecin
podział majątku Stargard

Tomasz Swaczyna - wiceprezes

Autor kilkudziesięciu projektów konsultingowych zakresu wyceny przedsiębiorstw, analiz ekonomiczno-finansowych, oceny efektywności inwestycji, analiz utraconych korzyści.

Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, w zakresie nauk ekonomicznych – Ekonomia. Posiada otwarty przewód doktorski, na pracę o tytule: Innowacyjność w kreowaniu wartości rynkowej spółek notowanych na NewConnect.  Z tego względu posiada wszelkie kompetencje związane z wyceną technologii oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wpisany na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie i Słupsku w dziedzinach: 1. finanse przedsiębiorstw, 2. wycena przedsiębiorstw, 3. wycena wartości niematerialnych i prawnych, 4. analiza utraconych korzyści, 5. ocena projektów inwestycyjnych, 6. ocena efektywności inwestycji, 7. analiza ekonomiczno-finansowa, 8. wycena wartości udziałów spółek prawa, handlowego i cywilnego 9. analiza ekonomiczno-finansowa jednostek i zakładów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego 10. analiza przedsięwzięć inwestycyjnych w odnawialne źródła energii

MARIUSZ NOWAK - doradca podatkowy

Doradca podatkowy odznaczający się bogatym doświadczeniem w doradztwie osobom prywatnym i spółkom osobowym. Obok polskiego tytułu doradcy podatkowego, jest on również wpisany do Rejestru Zawodowego Izby Doradców Podatkowych Kraju Związkowego Brandenburgia.

Autor efektywnych i innowacyjnych rozwiązań dla licznych klientów z Polski i Niemiec, które pomagają w zmniejszeniu nałożonych na nich obciążeń podatkowych. Ponadto jest uprawniony do reprezentowania swoich klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Mariusz Nowak świadczy również usługi z zakresu Tax-Due Diligence, audytu podatkowego, jak również prowadzi szkolenia kierowane do doradców podatkowych i osób prywatnych.


wycena przedsiębiorstw szczecin
podział majątku

ELŻBIETA AHL - radca prawny

Prawnik specjalizujący się w prawie gospodarczym, w szczególności prawie upadłościowym, prawie spółek handlowych, restrukturyzacji.

Od 2013 roku radca prawny obecnie również Syndyk Masy Upadłości w postępowaniach upadłościowych przed Sądem Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie Wydziałem XII Gospodarczym.

Kurator w postępowaniach przed Sądem Rejonowym Szczecin - Centrum XIII Wydział Gospodarczy KRS.
Mateusz Hajkowicz- prawnik

Magister prawa - absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Specjalista z doświadczeniem w zakresie sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych oraz reprezentacji klientów kancelarii 
(w szczególności przedsiębiorców oraz syndyków masy upadłości z branży budowlanej, handlowo-usługowej, zarządzania nieruchomościami) przed Sądami i organami w sprawach cywilnych, gospodarczych, egzekucji. Odpowiadał również za sporządzanie projektów orzeczeń wraz z uzasadnieniami, wydawanych w wyniku rozpoznania środków odwoławczych od orzeczeń Sądów Okręgowych w Szczecinie, Koszalinie i Gorzowie Wlkp. w sprawach gospodarczych, cywilnych, rodzinnych, egzekucyjnych oraz nieuczciwej konkurencji czy prawa wyborczego.

 

podział majątku
wycena podział majątku

Kamila Peszko

Posiada bogate doświadczenie w zakresie koordynacji i realizacji badań rynkowych i marketingowych na poziomie lokalnym oraz krajowym.

Odpowiada za doradztwo marketingowe, przygotowywanie wniosków przetargowych, prowadzenie szkoleń szytych na miarę z zakresu umiejętności miękkich oraz marketingu.

Aktywny dydaktyk (Uniwersytet Szczeciński) - doktor nauk ekonomicznych, prowadzi zajęcia w takich obszarach jak: marketing, negocjacje, komunikacja marketingowej, badania marketingowe, nowoczesne formy promocji. Organizator licznych  konferencji, szkoleń, koordynator ds. współpracy nauka-biznes.

Urszula Chrąchol-Barczyk

Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni pracownik agencji marketingu relacyjnego Oskar Wegner, wykładowca na Uniwersytecie Szczecińskim, współwłaściciel firmy CBRIM badania, szkolenia, doradztwo, koordynator pracowni fokusowej w Service Inter Lab. Obszar zainteresowań: marketing relacji, programy lojalnościowe, obsługa klienta, badania rynku, badania rynku.

podział majątku Stargard
wycena przedsiębiorstw w Szczecinie

ADRES
ul. Monte Cassino 20/4
70-467 Szczecin

KONTAKT
Email: biuro@kde.com.pl
Phone: +48 535 835 345
Phone: +48 691 143 891

Tagi

  • Podział majątku Szczecin
  • Podział majątku Stargard
  • Wycena podział majątku Szczecin
  • Wycena przedsiębiorstw Szczecin