simple offline web creator software download

Wycena przedsiębiorstw

Określenie wartości przedsiębiorstwa konieczne jest w wielu sytuacjach dotyczących planowanych lub dokonywanych zmian w strukturze własnościowej firmy, a także w ramach zdarzeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Do typowych zdarzeń wymagających przeprowadzenia wyceny można zaliczyć:

 • Planowaną sprzedaż / kupno przedsiębiorstwa, bądź jego udziałów (części),
 • Podział przedsiębiorstwa,
 • Fuzje przedsiębiorstw,
 • Określenie strategii funkcjonowania firmy dla maksymalizacji jej wartości,
 • Aktualizacje wartości bilansowych,
 • Ubezpieczenie majątku,
 • Likwidacje przedsiębiorstwa

Nasz zespół specjalistów świadczy pomoc w każdym z powyższych procesów.

Posiadamy bogate doświadczenie w tworzeniu wycen zarówno dużych, jak i małych przedsiębiorstw.

  

Doradztwo strategiczne

Rozwój każdej działalności, bądź inwestycji, powinien zostać poprzedzony sporządzeniem odpowiednich planów, strategii i analiz. Wykonanie niezbędnych narzędzi planistycznych pomaga w znaczącym stopniu zminimalizować ryzyko niepowodzenia danego przedsięwzięcia, ale również pozyskać dla niego finansowanie.

W ramach naszych usług proponujemy Państwu analizę bieżącej działalności przedsiębiorstwa, sporządzanie biznes planów, analiz strategicznych czy też strategii rozwoju.

Studium wykonalności

Studium wykonalności stanowi kompleksową analizę finansową i ekonomiczną opłacalności danej inwestycji, bądź przedsięwzięcia, dostarczającą niezbędnej do podjęcia decyzji informacji. Zakres studium wykonalności jest mocno zróżnicowany i zależy od celu sporządzenia danej analizy oraz rodzaju projektu, którego dotyczy. Ogólnie można przyjąć, że studium wykonalności stanowi rozszerzony biznes plan, zawierający obszerną i szczegółową analizę przedsięwzięcia.

Pozyskiwanie finansowania dla przedsiębiorstw

Rynek oferuje szeroki wachlarz możliwości uzyskania kapitału zarówno na nowe inwestycje, jak i działalność bieżącą. Nasza firma specjalizuje się w analizie możliwości pozyskania kapitału oraz wyszukaniu potencjalnych i najbardziej opłacalnych źródeł finansowania.

Dzięki licznym kontaktom z funduszami typu Venture Capital, Private Equity, podmiotami specjalizującymi się we wprowadzaniu spółek na rynek giełdowy (NewConnect oraz GPW) oraz inwestorami prywatnymi, jesteśmy gotowi pomóc Państwu w wyborze optymalnego dla danego przedsiębiorstwa finansowania zewnętrznego oraz wspierać Państwa na każdym szczeblu procesu pozyskania ewentualnego inwestora.

Pozyskiwanie finansowania dla podmiotów powstających (tzw. Start-up’ów)

W przypadku podmiotów we wczesnym stadium rozwoju (rozpoczynających działalność, bądź będących na etapie samego pomysłu) niezbędne jest sporządzenie odpowiednich analiz opłacalności i realności ich wykonania oraz biznes planu, obrazującego koncept działalności i rozwoju danego pomysłu. W ramach działań naszej firmy jesteśmy gotowi pomóc Państwu na każdym etapie jego realizacji, zarówno uczestnicząc w sporządzeniu profesjonalnego biznes planu i strategii rozwoju, analizy opłacalności i powodzenia danego przedsięwzięcia. Oferujemy Państwu także pomoc w znalezieniu finansowania (prywatnych inwestorów, funduszy Seed Capital, Venture Capital, Private Equity).

Fuzje i przejęcia

W ramach naszych prac jesteśmy gotowi wykonać dla Państwa niezbędne analizy opłacalności danej transakcji (w tym wycenę podmiotu nabywanego / sprzedawanego), due diligence, opracować strategię i plan przeprowadzenia transakcji, a także wspierać Państwa w procesie prowadzenia negocjacji.

Wycena technologii / znaków towarowych / wartości niematerialnych i prawnych

Kancelaria Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. poza wyceną „tradycyjnych przedsiębiorstw” realizuje również wycenę technologii / znaków towarowych / wartości niematerialnych i prawnych. Usługi świadczone są przez doświadczony zespół prawników, ekonomistów, w tym specjalistów z zakresu finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i podatków. Nasza firma współpracuje również z licencjonowanymi rzeczoznawcami majątkowymi jak również pracownikami naukowymi polskich uczelni wyższych.
Wszystkie wyceny sporządzone są w oparciu o szczegółową analizę rynku oraz zgodnie z obowiązującymi standardami wartości oraz ze szczególnym uwzględnieniem celu wyceny.
 
W ramach usług wyceniamy m.in.:
 • technologie na każdym etapie rozwoju
 • patenty
 • wzory użytkowe
 • wzory przemysłowe
 • know-how
 • prace B+ R
 • prawa autorskie
 • licencje
 • znaki towarowe (marki)
                                                                                    Metodologia
W zależności od danego przedsięwzięcia/technologii wykorzystywana jest jedna z poniższych metod. 
 1. Metoda dochodowa
 2. Metoda kosztowa
 3. Metoda rynkowa
 4. Metoda odtworzeniowa
                                                                        Przykładowe zastosowanie
 • Kupno/ sprzedaż/ zbycie/ licencja/ wnoszenie aportem
 • Tworzenie strategii/biznesplanu
 • Podwyższenie kapitału zakładowego
 • Ustalanie cen produktów / stawek dzierżawy związanych z daną technologią
 • Decyzje inwestycyjne - analiza efektywności inwestycji
 • Spory sądowe
 • Aktualizacja wartości praw majątkowych
Zespołem w danym zakresie tematycznym kieruje Tomasz Swaczyna (wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu m.in. wyceny przedsiębiorstw, wyceny wartości niematerialnych i prawnych)

Podział majątku

W momencie gdy zawieramy związek małżeński i nie zostanie zawarta intercyza, między partnerami powstaje wspólność majątkowa. Skutkiem jest sytuacja, w której wszelkie dobra materialne takie jak: oszczędności, nabyte nieruchomości i ruchomości, oraz inne dochody są własnością obojga partnerów. Ma to ogromne jeśli partnerzy przystępują do rozwodu. W takiej sytuacji należy dokonać podziału majątku. Bywa, że podział majątku, może okazać się nie małym wyzwaniem.

W innej sytuacji podziału majątku, może być konieczny w przypadku rozwiązania spółki. Wspólnicy aby dokonać prawidłowego podziału majątku często korzystają z usług naszej kancelarii ekonomicznej
podział majątku Szczecin

ADRES
ul. Monte Cassino 20/4
70-467 Szczecin

KONTAKT
Email: biuro@kde.com.pl
Phone: +48 535 835 345
Phone: +48 691 143 891

Tagi

 • Podział majątku Szczecin
 • Podział majątku Stargard
 • Wycena podział majątku Szczecin
 • Wycena przedsiębiorstw Szczecin