Opinie sądowe

Opinie sądowe

OPINIE SĄDOWE - SZCZECIN

Sporządzanie opinii na potrzeby postępowań sądowych

Sporządzanie opinii na potrzeby postępowań sądowych jest  zagadnieniem wymagającym skrupulatności, obiektywizmu i pełnej rzetelności. Przygotowywane opinie sądowe wykonywane są na zlecenie klientów indywidualnych czy firm (opinie prywatne), które mają za zadanie wspomóc klientów w dochodzonych przez nich roszczeniach lub doprowadzić do zawarcia ugody.

W ramach zespołu Kancelarii Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. zatrudnieni są analitycy, którzy mają bogate doświadczenie w sporządzaniu opinii prywatnych w obszarze:

Zespół analityków pracujących nad zagadnieniami związanymi z opiniami sądowymi pracuje pod kierownictwem Tomasza Swaczyny, który jest wpisany na listę biegłych sądowych przy następujących sądach:

Tomasz Swaczyna realizował liczne opinie sądowe na zlecenie wymienionych sądów okręgowych oraz podległych im sądów rejonowych. Poza sądami instytucjami które zlecają opinie ekonomiczne są Urzędy Skarbowe, Izby Skarbowe, Prokuratury.

  • Opinie sądowe - w jakim przypadku warto wcześniej zlecić przygotowanie opinii?

    Kiedy warto zlecić sporządzenie opinii na potrzeby postępowania sądowego? W każdym przypadku kiedy postępowanie sądowe będzie wymagało skorzystania z usług osoby wpisanej na listę biegłych sądowych. Wcześniejsze przygotowanie opinii zgodnie ze standardami sądowymi znacznie przyspieszy postępowanie.

    W Kancelarii Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Szczecin wiemy jak długo może trwać przygotowanie dokumentu opinii sądowej zlecanej przez Sąd. Skontaktuj się z nami w celu skonsultowania czy w Twojej spawie wymagane będzie przygotowanie opinii. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania!

  • Jakie dokumenty będą potrzebne do stworzenia opinii sądowej?

    Do stworzenia opinii sądowej potrzebne będą dokumenty, na podstawie których biegły będzie mógł ustalić wnioski lub udzielić odpowiedzi na pytania postawione przez Sąd,

    Jedną z wiodących kategorii spraw, w ramach których zespół KDE przygotowuje opinie prywatne są kwestie związane z oszacowaniem wartości zobowiązania wynikającego z zapisów umów kredytów indeksowanych czy denominowanych do CHF potocznie zwanych kredytami frankowymi) w takim przypadku dokumentami wymaganymi do sporządzenia opinii będą: Umowa Kredytowa wraz z aneksami, zestawienie spłat i zestawienie wypłat transz kredytu.

opinie sadowe kancelaria doradztwa ekonomicznego szczecin

Zadzwoń: 575-600-627
Wyślij wiadomość: biuro@kde.com.pl