Kredyty frankowe

Kredyty frankowe

KREDYTY FRANKOWE

Kredyty frankowe

Zagadnienia związane ze sporządzaniem opinii dotyczących rozwiązywania i mierzenia czynników ekonomicznych wynikających z zawartych umów kredytów denominowanych i indeksowanych do walut obcych zwanych potocznie jako kredyty frankowe, jest zagadnieniem bardzo istotnym i często pojawiającym się w postępowaniach sądowych. Wpływ na taki stan rzeczy ma podnoszona przez grupy kredytobiorców kwestia stosowania przez banki tzw. klauzul abuzywnych.

W ramach prowadzonej przez Kancelarię Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. działalności, na zlecenie klientów przygotowujemy:

 • kalkulacje aktualnej wartości kredytu (nadpłata czy zobowiązanie) przy założeniu wyłączenia niektórych klauzul umownych, czy podobnie jak to ma miejsce w przypadku wielu postępowań sądowych, traktowania kredytów indeksowanych jak kredytów udzielonych w PLN.
 • Kalkulacje wartości spreadów walutowych, które miały miejsce w przypadku realizacji danej umowy,
 • Porównanie wartości spreadów walutowych w analizowanym jak i innych aktywnych bankach na polskim rynku bankowym.

Skontaktuj się z nami i powiedz czego potrzebujesz. Na pewno uda nam się stworzyć usługę “szytą na miarę”!

 • Kredyty frankowe - procedura tworzenia opinii

  Usługę tworzenia opinii na potrzeby sądowe dotyczącej umów na kredyty frankowe opieramy na następujących etapach:

  1. Analiza umowy zawartej z bankiem – na tym etapie analityk Kancelarii Doradztwa Ekonomicznego przeanalizuje Twoją umowę z bankiem. Zweryfikujemy czy w umowie zawarte zostały tzw. niedozwolone postanowienia,
  2. Kalkulacja nadpłaty – na tym etapie dokonamy kalkulacji nadpłaty w oparciu o przedstawione informacje, które są indywidualne dla każdej sprawy,
  3. Stworzenie opinii – gdy nasz analityk skończy pozyskiwanie niezbędnych danych oraz dokona wyliczeń na ich podstawie przejdziemy do stworzenia dokumentu.

  Doświadczenie zebrane przez Tomasza Swaczyne wiceprezesa Kancelarii Doradztwa Ekonomicznego Szczecin. Wpisanego na listę biegłych sądowych przy 14 sądach m.in. w Warszawie w tworzeniu opinii na potrzeby sądowe. Pozwala na profesjonalne i sprawne zajęcie się Twoim indywidualnym przypadkiem oraz przygotowanie opinii spełniającej wymogi Sądów.

 • Czy warto dochodzić swoich praw przed sądem? Jakie są szanse?

  Według opinii Kancelarii Doradztwa Ekonomicznego warto dochodzić roszczeń przed sądem. W chwili obecnej to najbardziej skuteczna metoda odzyskania środków, które nie należą się bankowi. Oczywiście decyzja, czy środki faktycznie wpłaciliśmy nienależnie, należy do sądu. Dlatego najpierw należy zrobić rozeznanie czy umowa kredytu zawiera niedozwolone postanowienia, które będą podstawą do wytoczenia powództwa przeciwko bankowi. Szanse wygranej zależą przede wszystkim od konkretnej sprawy oraz treści postanowień umowy. Należy pamiętać, że liczba wygranych spraw po stronie frankowiczów wciąż rośnie. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości zapewne sprawi, że w najbliższym czasie wygranych będzie jeszcze więcej.

  W Kancelarii Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. tworzymy opinie na potrzeby postępowania sądowego odnośnie kredytów frankowych od ponad roku. Dzięki temu posiadamy doświadczony zespół analityków, którzy zajmą się Twoją sprawą indywidualnie!

 • Czy każdą umowę kredytu można zakwestionować?

  Nie można. Zakwestionować możemy te umowy kredytu, w których banki stosowały niedozwolone postanowienia umowne. Każdą umowę należy traktować jako oddzielny przypadek i analizować indywidualnie.

  Potrzebujesz opinii? Skontaktuj się z nami! Kredyty frankowe to nasza specjalność. Skorzystaj z formularza kontaktowego lub  zadzwoń pod numer telefonu podany na stronie. Zapraszamy również do naszego biura w Szczecinie na indywidualne spotkanie!

 • Co jeśli spłaciłem już kredyt?

  Jeśli spłaciłeś już kredyt frankowy nic straconego. Fakt spłaty nie stanowi przeszkody w dochodzeniu roszczeń od banku. To konsument jest wyłącznym desponentem swoich uprawnień i ma prawo decydować, czy chce dochodzić swoich praw. Jeżeli konsument zażąda unieważnienia umowy lub jej odfrankowania już po dokonaniu spłaty to korzysta on ze swoich uprawnień. Nie wpływa to negatywnie na szanse wygranej przed sądem. Innym przypadkiem jest to gdy konsument świadomie płaci nienależne świadczenie do banku w postaci rat kredytu. Wtedy nie może liczyć na zwrot bezpodstawnego wzbogacenia.

 • Czym są klauzule abuzywne?

  Najprościej mówiąc są to takie postanowienia w umowie, które naruszają interesy kredytobiorcy. Co za tym idzie kształtują one jego prawa oraz obowiązki w sposób sprzeczny moralnie, naruszając tym samym jego interesy. Niedozwolone postanowienia, które bank zawarł w umowie są bezskuteczne wobec konsumenta, już od chwili zawarcia umowy. Oznacza to, że gdy wyeliminujemy klauzule abuzywne z umowy kredytu frankowego, umowa jest nadal ważna i wiąże każdą ze stron w pozostałym zakresie, o ile jest możliwe dalsze wykonywanie ów umowy.

 • Kredyty frankowe - kredyt denominowany w CHF a indeksowany do CHF

  Kredyt indeksowany jak i denominowany określić możemy jako kredyt waloryzowany kursem waluty obcej, która polega na tym, iż saldo kredytu oraz harmonogram spłat wyrażone są w walucie obcej mimo, że w rzeczywistości kredytobiorca otrzymuje na konto kredyt jak i dokonuje spłat w PLN.

  Kredyty frankowe indeksowane kursem CHF – w tym przypadku kwota kredytu zawarta w umowie ustalana jest w polskich złotych, a następnie dokonuje się przeliczenia jej na franki szwajcarskie i to właśnie kwota we frankach stanowi saldo kredytu i jest wiążąca przy spłacie kredytu. Oznacza to, że w odniesieniu do ów kwoty bank ustala harmonogram spłat, który również sporządzany jest w walucie obcej. Natomiast raty uiszczane są przez kredytobiorców w złotówkach, a następnie przeliczane są według kursu franka szwajcarskiego. Co za tym idzie wpłacając kwotę raty w złotówkach, rzeczywiście spłaca się ratę wyrażoną we frankach.

  Kredyty frankowe denominowane w CHF – mechanizm działania jest podobny z tym, że kwota zawarta w umowie wskazana jest we frankach szwajcarskich. Następnie bank dokonuje przeliczenia kwoty kredytu na PLN i w tej wielkości wypłaca kredytobiorcy.

  Bolączką kredytów frankowych jest zastosowanie w umowach przeliczeń do kursu waluty ustalanego jednostronnie przez bank. Ustalone kursy bank przedstawiał w formie wewnętrznej tabeli. Co ciekawe wypłata kredytu następuje zgodnie z kursem kupna waluty (niższym), a spłata rat zgodnie z kursem sprzedaży (wyższym). Taka praktyka tworzy sytuację, w której kredytobiorca chcąc spłacić kredyt od razu w dniu jego uruchomienia, zobowiązany byłby oddać bankowi znacznie wyższą kwotę niż sam otrzymał.

 • Niedozwolone postanowienia umowne w kredytach frankowych

  W przypadku kredytów frankowych jest to chyba najważniejszy termin. Na podstawie dotychczasowych spraw sądowych za takie przyjmuje się przede wszystkim indeksowanie wartości kredytu do obcej waluty. Nie jest to jednak jedyny przykład niedozwolonego postanowienia umownego. Za kolejny taki element przyjmuje się również ustalanie wysokości rat do spłaty kredytu w oparciu o kurs waluty określany w bankowej tabeli kupna/sprzedaży tej waluty. Jest to tzw. spread, gdzie w przypadku kredytów frankowych ceny waluty dowolnie ustalał bank. Za niedozwolone uznano również zapisy dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, kwestionowano natomiast ustalenia dotyczące zmiany oprocentowania kredytu np. gdzie zmiana stopy procentowej odbywała się jedynie w drodze decyzji banku, a nie wg. rzeczywistych zmian stopy procentowej na rynku. Czytaj dalej…

kredyty frankowe

Zadzwoń: 575-600-627
Wyślij wiadomość: biuro@kde.com.pl